Anmeldelse 2020

AF Henning Bøtkjær cand.psych. /Klinik Syncron

Hvis jeg i al beskedenhed skulle sige noget om dine billeder Peer, så er det at de gør en glad.

De bløde, ofte modsætningsfyldte farver, forenes i en sødmefyldt dybde, der samtidig rammer beskueren på et dybere følelsesmæssigt lag, der aktiverer glæden og danner grundlag for en endnu gladere beskuelse af billedet, der tilføres energi og sender mere glæde ud i form af en helhedspræget kunstnerisk og sublim oplevelse, der med glæden slår grundtonen an for beskuerens videre adfærd.

Eng.

The soft, often contradictory colors combine into a sweet depth that at the same time strikes the viewer on a deeper emotional layer that activates joy and forms the basis for an even happier view of the image that adds energy and emits more joy in the form of a holistic character artistic and sublime experience that joyfully sets the tone for the viewer's further behavior.

Del siden